Læreplaner hos Bøllebobben.

De 6 temaer vi skal forholde os til er:

  • Barnets alsidige personlige udvikling.
  • Sociale kompetencer.
  • Sprog.
  • Krop og bevægelse.
  • Natur og naturfænomen.
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

Alle børn er unikke og alle børn lære på hver sin måde.
Nogle børn lære bedst ved at få tingene fortalt, andre lære bedst ved at få det vist og prøve det selv, nogle skal have fred og ro, hvor andre godt kan lære noget med aktivitet omkring sig.

 

Det er vigtigt at vi i Bøllebobben giver plads til forskellighed, og har inkluderende fællesskaber, vi er alle forskellige men sammen er vi stærke.

 

Bøllebobben tænker etik og moral ind i vores hverdag. Vi skal være bevidste om, at man som voksen er rollemodel. Det er vigtigt at kende konsekvenserne af sit eget kropssprog.

 

Vi skal skabe et miljø som indeholder omsorg, tryghed, nærvær, tid til fordybelse. Det er vigtig at der opnås et godt læringsmiljø, der tilgodeser hver enkelt barns behov.

 

Alle børn skal have mulighed for, at udforske sig selv og omverden, på den måde får børnene en ny viden, og udvikler færdigheder, hver lille succes er med til at vise børnene at det er sjovt at lære, og gøre dem klar til nye udfordringer.

 

Vi bruger som arbejdsredskab så alle børn bliver set og hørt.
Tras tidligt registrering af sprog.
Tras Mo Registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn.
Læseleg mini. Hvor vi læser i de samme bøger, snakker om de forskellige bøger og stiller spørgsmål.
Vi tager skema frem og ud fra den kigger vi på hver enkelt barn, tager en snak i personalegruppen og med forældre.

 

 

Bøllebobbens værdier.

Tryghed
Nærvær
Tillid
Gensidig respekt
Trivsel
Arrangement
Nysgerrighed

Bøllebobbens ti bud.

At hilse når man komme og går, samt på gæster.
At skifte til indesko.
At tale pænt til hinanden.
At behandle andre, som man gerne selv vil behandles.
At vente på sin tur.
At rytte op efter sig.
At spise alderssvarende mad.
At alle ikke er ens, og tage hensyn til dette.
At være en god ven og passe på hinanden.
At respektere regler.