Barnets alsidige personlige kompetencer.

MÅL :

At barnet prøver noget nyt.
At barnet bliver dygtigere til det, som det er god til ( støtte og vejledning )
At barnet oplever nærvær og tryghed.
At barnet oplever sig anerkendt og holdt af.
At barnet kan sige fra.
At barnet bliver bedre til at udtrykke sig.
At barnet følger sig uundværlig i gruppen.

 

HVAD GØR VI:

At barnet bliver set og anerkendt som den det er, og derved får et styrket selvværd. Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Et trygt og forudsigeligt miljø, der gør at barnet kan være sig selv. At barnet får succesoplevelser og derved kaste sig ud i nye udfordringer. Genkendelighed i hverdagen. Et tæt samarbejde med personale og forældrene.
Tilrettelægger en hverdag, der tilgodeser det enkelt barn og gruppens aktuelle behov.
Handler ud fra den viden vi har om det enkelt barn og gruppens dynamik. Personalet er i tæt dialog med forældrene omkring barnets hverdag. Skriver på tavler og hænger billeder op.

SÅDAN FORGÅR DET I PRAKSIS:

Når vi holder samling, snakker vi om hvilken dag det er i dag, om det regner eller er solskin, hvilken tøj vi skal have på når man skal ud.
Den voksende sætter sig i børnehøjde og med sit kropssprog der fortæller at hun er klar til at lytte.
Barnet bliver ros for de ting vi finder, når vi er på tur, som vi tager med hjem og kan snakke op det derhjemme. Barnet mødes med rumlighed og forståelse fra den voksende. Hverdagen tilrettelægges så den er udfordrende og tilgodeser det enkelte barns og dennes behov.
Et imødekommende kropssprog. Vi hjælper børnene med at løse konflikter og lære dem at sætte ord på deres følelser, vi giver dem rom til at lege i små grupper, vi hjælper de børene der har det svært med at sætte en leg i gang og fastholde den.