DOKUMENTATION OG EVALUERING.

For at dokumentere hvad vi laver, bruger vi foto som vi lægger ud på vores lukkede Facebook side, vi hænger billeder op så alle kan se dem.

 

Vi skriver på tavlen, så man følge med i hverdagen.
Vi planlægger hvad vi skal lave, og det er personalet ansvar for disse aktiviteter, at de tilgodeser de overordnet mål i læreplanen.
Vi afholder forældre samtaler en gang årligt, hvor vi tager udgangspunkt i TRAS og TRAS MO, vi der er behov for flere samtaler, er det vi gør.
Vi holder et stort forældremøde i efteråret, hvor vi har et emne på, f.eks., motorik, sprog, og den vante gang i Bøllebobben.
Vi holder personale møde en gang om måneden, hvor vi snakker om der er noget der skal laves om.
Vi har en god dialog med alle forældre, holder forældre kaffe sidste hverdag i måneden.