Børn med særlig behov.

Mål:

At møde barnet med rumlighed og empati, nærværende voksende.
At barnet følger sig ligeværdig med de andre børn.
At barnet udvikler sig ud fra deres udgangspunkt.

 
Begrebet børn med særlige behov, opfatter vi som et begreb, hvor alle børn i perioder har et særligt behov, det kan være i forbindelse med noget uventet i familien, skilsmisse, dødsfald, familieforøgelse. I disse tilfælder, er det vores opgave at være imødekommende og hjælpe barnet med deres behov. Ved f.eks. dødsfald, kan vi snakke og læse bøger og begrebet døden, ved ankomst af nye søskende snakker vi meget om den lille ny derhjemme, og i disse tilfælde hvor der er brug for lidt ekstra omsorg, ved at sidde hos den voksende eller bare kramme, møder vi barnet på en rolig og imødekommende måde. Vi vil være særlig opmærksom på barnets behov.
Vi er opmærksom på børn med forsinket udvikling, når vi oplever dette, tager vi en snak med barnets forældre, så vi på den måde kan hjælpe og støtte barnet. Hvis det ikke er nok samarbejder vi PPR ( Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ) der hjælpe med vejledning for både forældre og personale.
Vi bruger TRAS og TRAS MO( tidligt registrering af sprog og motorik.) og ud fra dette kan se hvor vi skal sætte støtten ind.