Barnets sproglige udvikling.

MÅL:

At lære barnet at bruge lyde/ord.
At lære barnet at sætte ord på følelser.
At lærebarnet at kommunikation mellen børn og voksende.
At barnet udvikler nysgerrighed overfor sproget.
At barnet tør bruge sit sprog.
At tale med barnet og ikke til barnet.

 
HVAD GØR VI:

Vi giver os god tid til at lytte til barnet, og lære dem ikke at snakke i munden på hinanden, så man dermed bliver hørt alle sammen.
Vi sætter os i børnehøjde og med åben kropssprog fortæller at jeg er klar til at lytte.
Vi støtter barnet til at sætte ord på følelser.
Vi fortæller historier, synger læser bøger og øver på rim og remser.
Vi synger hver dag.
Vi synger før og efter vi har spist og weekendsang hver fredag.
Vi laver sanglege, gerne gamle sanglege.
Vi bruger TRAS ( tidligt registrering af sproget ) til at se om der er noget vi skal sætte ekstra ind over for.

 
SÅDAN FORGÅR DET I PRAKSIS:

Vi holder samling, hvor vi snakker om hvad vi har lavet/ leget med, og hvad vi evt skal til at lave nu, hvis der er fødselsdag snakker om hvor gammel barnet bliver.
Når vi leger sætter vi mange ord på legen. f.eks leger vi med dyr, snakker vi hvad det er for et dyr, hvor det bor, hvad det spiser.
Vi tager vores sangkasse frem, den kan nogle gange snakke med børnene, og ud fra den vægler barnet hvilken sang vi skal synge.
Vi sætter mange ord på vores hverdag, når vi sidder på potte, skifter børene når vi tager tøj af og på.
Når vi spiser snakker vi om hvor maden kommer fra og hvilken mad det er vi har lavet.
Når vi er tur, snakker vi om det vi ser, og finder som vi tager med hjem.